Cumann Lúthchleas Gael Cill Mhantáin

Scoláireacht Ghaeltachta CLG Chill Mhantáin 2020 le Spleodar

November 20th, 2019

Scoláireacht Ghaeltachta CLG Chill Mhantáin 2020 le Spleodar


I mbliana, den chéad uair, tá Scoláireacht Ghaeltachta á tairiscint ag CLG Chill Mhantáin. Tá an scéim seo eagraithe i gcomhpháirtíocht le Spleodar, cuideachta Gaeltachta. Líon an fhoirm iarratais seo chun cur isteach ar an Scoláireacht Ghaeltachta. Gheobhaidh an buaiteoir Scoláireacht iomlán do chúrsa de chuid Spleodair dá rogha acu do mhí Iúil nó Lúnasa. Chomh maith leis sin, tá 6 Dheontas ar luach €150 ar fáil chun cuidiú le seisear daltaí eile a gcuid táillí Gaeltachta a íoc. Íocfaidh CLG Chill Mhantáin an €150 go díreach chuig an nGaeltacht roghnaithe. Ní mór an fhoirm seo a líonadh roimh 5pm ar an Aoine, 6ú lá de Mhí na Nollag. NB: Is iad sonraí teagmhála an tuismitheora/chaomhnóra amháin a éilítear ar an bhfoirm seo.

Wicklow GAA Gaeltacht Scholarship 2020
This year, for the first time, Wicklow GAA, in conjunction with Spleodar, is offering a full Gaeltacht Scholarship to one lucky student. Fill in the form below to be in with a chance of winning the scholarship. The winner will receive a full Scholarship to a Spleodar course of their choice for July or August.* In addition, there are 6 €150 Gaeltacht Grants to be won. If you have already booked your trip to the Gaeltacht for Summer 2020, please indicate below that you are not entering for the Scholarship (Question 2). If you tick ‘No’ here, you will be entered for the Grant only. Ticking yes will enter you for both the Scholarship and the Grant. For Spleodar course dates, check out their website. Both the Scholarship and the various Grants will be paid directly to the chosen Gaeltacht by Wicklow GAA. The closing date for applications is 5pm on Friday December 6th 2019. NB: Only contact details of parents/guardians to be provided on this form.

*Leitir Mór, Cúrsa B is unavailable

Please see link to the application form below:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD-hwCyDObMCf-bZLM9sR1BJiHX1t5Vk9JKBS-qWwV1KG1NA/viewform?embedded=true

Our Sponsors

Beakonshaw